Ben jij klimaatburgemeester?

Als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 moet de CO2-uitstoot in 2030 tenminste met 55% zijn gedaald. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving, maar we hebben nog flinke stappen te gaan. Vandaar dat het ministerie van EZK tijdens de Nationale Klimaatweek de aandacht wil vestigen op deze duurzame en klimaatbewuste initiatieven vanuit de samenleving. De doelen in 2050 kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten; overheid, bedrijven, organisaties en inwoners van Nederland. Als Huisrijk zijnde, een sociale en duurzame organisatie, vinden wij het dan ook belangrijk om hierover te delen.

De Nationale Klimaatweek vindt plaats op 30 oktober t/m 5 november. Ook dit jaar zocht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar zo veel mogelijk Klimaatburgermeesters. Klimaatburgermeesters spelen een grote rol in deze week. Een Klimaatburgermeester is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kunnen grote acties, maar ook kleine initiatieven zijn.

Pieter van den Biggelaar is sinds 2022 één van deze Klimaatburgermeesters en wel van zijn geliefde Hilvarenbeek. Hij zette zich in om kennis en advies te delen aan particulieren en bedrijven die écht vooruit willen. Tijdens de Nationale Klimaatweek van 2022 heeft hij successen gedeeld: “Van denken naar doen”. Pieter zet zich sinds kort ook in voor Huisrijk en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.